GUIA PER A UNA INTERNET ECO-AMIGABLE

Aquesta guia neix del desig d’oferir informació i eines per a un ús més conscient i ambientalment sostenible d’internet entre gent usuària i entitats de l'economia social i solidària, així com també persones i equips que dissenyen i desenvolupen webs. 

Parteix de la preocupació per una creixent crisi climàtica en un punt de no-retorn i en un moment d'agreujament degut a la hiperdigitalització a què ens ha abocat l'altra crisi, la del COVID: no podem obviar que un increment de consum tan patent a nivell mundial com el de les tecnologies i la internet no pot donar-se sense provocar un desequilibri. El primer que hem de qüestionar és, per tant, la nostra necessitat actual d’estar hiperconnectades i digitalitzades en tot moment.

Volem visibilitzar que encara falta molta feina a fer, cal entendre bé el funcionament dels serveis Web (cada cop més complexos) i prendre consciència i cura dels nostres hàbits digitals per integrar-ne bones pràctiques ecològiques. 

Els darrers senyals d’alerta del planeta segons el darrer informe d’Ecologistes en Acció: Increment de gasos d’efecte hivernacle + Acidificació dels oceans + Increment de la temperatura global + Catàstrofes naturals + Increment de la temperatura dels oceans + Pujada del nivell del mar + Desgel dels pols. Font: informe «El acuerdo de París. 5 años después: más cerca de superar los 2º C» (desembre 2020) | Imatge: Pangea.org - Icones: Freepik from Flaticon