PHP

PHP és un llenguatge de programació de codi obert amb el qual està desenvolupat majoritàriament WordPress i els seus plugins. 

Prenguem d’exemple un wordpress típic: habitualment consisteix en centenars d'arxius php i altres, que es criden els uns als altres, criden a la base de dades o inclús poden demanar fer servir algunes funcionalitats especials, per exemple per redimensionar una imatge. 

Poden perfectament existir unes pàgines bastant lleugeres fetes amb php, pero com més gran i complexe (i amb més pretensió d'universalitat) és un programa, més probabilitat hi ha de que apareguin errors i bucles que gastaran innecessàriament el temps i els recursos del servidor, impacientant a més la persona visitant. 

A més, hi ha múltiples maneres d'escriure el codi per aconseguir un mateix resultat. Encara que portin a la mateixa funcionalitat, sovint comporten diferències en l'ús de recursos. 

Per això hem de procurar depurar o netejar el nostre codi: borrar i/o desinstal·lar allò que no sigui necessari i revisar els logs per veure i resoldre possibles errors.

EXEMPLES
http://maettig.com/code/php/php-performance-benchmarks.php
https://mike42.me/blog/2018-06-how-i-made-my-php-code-run-100-times-faster
https://phpbench.com/