Bases de dades (BBDD)

Les bases de dades generen dos problemes principals: la mida i la complexitat. 

A Pangea tenim alguns casos de bases de dades grans (considerem estrany una base de dades de 3Gb per a un web senzill... recorda: les imatges majoritàriament es guarden fora de la BBDD). Això pot impactar negativament la velocitat de resposta. D'altre costat hi ha bases de dades amb un alt nivell de complexitat interna que, encara que petites, també poden donar problemes.

Si no podem prescindir d’una base de dades, procurem simplificar-la al màxim i fem-ne un manteniment regular per tal de mantenir la seva mida optimitzada.