Eco-navega

Aquí teniu alguns consells generals per a la millora dels nostres hàbits de consum d’internet:

En general, reduir el nostre ús de la xarxa. És tan accessible i extensa que sembla que, enmig de l’abundància, cada consulta és innòcua, però no ho és.
Prendre consciència dels nostres hàbits d’ús d’internet: quants cops consultem les xarxes, el correu, quantes consultes a internet podem evitar, quant de temps tenim la connexió activa sense usar-la, a quantes pàgines hem ofert les nostres dades sense pensar-nos-ho, quin percentatge d’hores al dia dediquem a mirar la pantalla en lloc d’estar gaudint de la nostra gent o d’un bon llibre o qualsevol altre afició no-electrònica.
Connectar-nos via cable i evitar tenir la wifi constantment connectada: aquesta obliga els aparells a malbaratar energia innecessària contínuament, sigui cercant o mantenint la connexió.
Desconnectar el router i tots els aparells sempre que no els haguem de fer servir, sobre tot a les nits.
Guardar-nos webs offline (per exemple les que consultem freqüentment o quan necessitem llegir més apartats) per evitar peticions innecessàries al servidor.
No utilitzar el cercador si coneixem l’url del web que volem visitar. Si la volem recordar, utilitzar els marcadors dels navegadors
Fer servir connectors (plugins) de navegador que bloquegen publicitat i peticions a tercers: acaben disminuïnt el tràfic, i a més milloren la nostra privacitat de navegació. Exemples: uBlock Origin, Privacy Badger.
Un servidor és un ordinador connectat 365 / 24h, que està en una habitació dins un datacenter. Si aquest ordinador s'omple, cal comprar-ne un altre. És lògic ampliar infraestructura quan és necessari, però no ho és tant veure’ns obligades a comprar-la perquè la vella està plena de «merdeta», arxius i correus antics, repetits, ja gestionats, versions de versions de documents desfassats, etc. Aquesta «deixadesa» genera residus innecessaris (com més aparells demandem, siguin o no necessaris, més justifiquem la desproporció de la manufactura d'aparells electrònics, que té una petjada ecològica gravíssima -vegeu http://mobilesocialcongress.cat/ca/ per més info-, i menys prestigiem la reutilització) així com un increment de l'energia gastada. Tot per no «llençar la brossa» digital.
Respecte al correu electrònic: comptar amb un bon filtre de correu brossa ajuda en la gestió que usuaris i usuàries hauriem de fer per processar-lo i mantenir neta la safata d’entrada.
Podem activar el blocatge de contingut remot, de manera que imatges i elements més grans només es descarreguen des del servidor si donem permís explícit.
Podem també definir les nostres preferències per rebre i/o enviar missatges únicament en format de text pla, no HTML, i aplicar la creativitat per fer dels correus un altre món igualment divertit, per exemple generant imatges a l’estil de l’art ASCII

RECURSOS

- Convertidors a art ASCii (converteix tant text com imatges):
https://www.ascii-art-generator.org/
- Bloquejadors de publicitat i d’altres rastrejadors de la nostra activitat, per al nostre navegador: https://privacybadger.org/ o https://ublockorigin.com/es