Connectors (plugins) WordPress

(La majoria dels següents consells provenen del web especialitzat en optimització de WordPress Anaïslab)

  • Utilitzeu només els connectors estrictament necessaris i no en tingueu més d’un per a la mateixa funcionalitat.
  • No tingueu connectors instal·lats i desactivats sense usar.
  • Alguns connectors que per si sols no generen problemes entren en conflicte entre sí. Cal assegurar-nos de les seves incompatibilitats abans d’instal·lar-los.
  • Els connectors han de ser compatibles amb la versió de PHP 7.2, com a mínim.
  • Els connectors han de ser compatibles amb l'última versió de WordPress.
  • Assegureu-vos que els connectors no han estat abandonats per l'autor i segueixen rebent actualitzacions.
  • No utilitzeu connectors de sliders (veure apartat «Imatges»).
  • No instal·leu els connectors «prohibits» (segons Anaislab.com) per a WordPress: Visual Composer, JS Composer o WPBakery, Revolution Slider o cualquier otro constructor de sliders, Jetpack. Segons aquest portal, hi ha moltes raons per no utilitzar-los: per grossos, perquè fan augmentar molt el número de peticions, perquè perjudiquen el rendiment, perquè tenen alts percentatges d’infeccions i hackejos, perquè es salten els mínims en quant a respectar la privacitat de la gent visitant...
  • I el més important: que realment se li doni un ús real al connector i no estigui instal·lat 'perquè sí' o 'per si de cas'.