Com està el pati: crisi climàtica

Us oferim a continuació algunes dades que donen idea de la insostenibilitat del ritme de consum digital que s’està donant ja a hores d’ara a nivell mundial.

Gràfic «Evolució de temps diari dedicat a la navegació d'internet» («Evolution of daily time Spent using the Internet»). Font: Informe Digital in 2020, per We are social i Hootsuite https://wearesocial.com/digital-2020

Consum d’energia

 • El 2017, Greenpeace va estimar que el sector de les telecomunicacions és responsable del 7% del consum global d’electricitat. 
 • Més del 80% de la població dels països desenvolupats té accés a internet.
 • La despesa elèctrica generada pels datacenters del món l’any 2015 -416.2 terawatts per hora- va ser significativament superior a la despesa elèctrica total de tot el Regne Unit -300 terawatts per hora. Font: The Independent
Gràfic «El digital a tot el món» («Digital around the world»). Font: Informe Digital in 2020, per We are social i Hootsuite https://wearesocial.com/digital-2020

Consum de dades 

 • 4.660 milions de persones (gener 2021) usuàries d’internet generen cada cop més tràfic de dades, havent incrementat aquesta xifra en 316 milions, un 7.3% (!!!) en un any. Font: Informe Digital in 2020
Gràfic «Evolució del consum de dades des de dispositius mòbils» («Evolution of mobile data consumption»). Font: Informe Digital in 2020, per We are social i Hootsuite https://wearesocial.com/digital-2020
 • 98 milions de missatges Whatsapp (111 milions de missatges rebuts si comptem que els de llistes de distribució i grups s’acaben emmagatzemant a diversos dispositius). Font: DealSunny
 • 268.503 apps descarregades només de l’AppleStore, i 70.563 cançons descarregades a través de l’iTunes
 • 1 milió de twits llançats
 • 10 milions de vídeos visualitzats a facebook
 • 5 milions de visualitzacions Tinder
 • 192 milions de correus electrònics (altres estadístiques -dailywireless- diuen que al març de 2019 es varen enviar una mitjana de 188 milions de correus electrònics -en total- per minut!!)
 • La mida mitjana d’una web (mitjana definida a partir dels 500.000 dominis més populars) es va incrementar de 0.45 megabytes (MB) el 2010 fins 1.7 megabytes el Juny de 2018. I, segons el mètode de càlcul que s’utilitzi, aquest increment pot arribar a 2.9Mb. (https://solar.lowtechmagazine.com/2018/09/how-to-build-a-lowtech-website/)
 • De mitjana, una pàgina web realitza més de 100 peticions
 • S’estima que el tràfic de la xarxa d’internet creix un 50% cada any (https://greenerwp.net/)
 • ...
Gràfic «Quin és l'actual i futur trànsit de dades a internet a nivell mundial?» («What is the current and upcoming Internet consumer data traffic around the world?»). Font: Dailywireless.org

Consum de materials fòssils

 • 12.477 mòbils venuts cada 5 minuts (font: DealSunny) = 149.724/hora = 3.593.376/dia
 • Els usuaris de mòbil únics han crescut un 1.8% (93 milions) des de gener 2020 (font: DealSunny)
 • 6.534 viatges Uber sol·licitats cada 5 minuts únicament des de dispositius mòbils (font: DealSunny) 
 • 12.530 productes comprats a Amazon cada 5 minuts únicament des de dispositius mòbils (font: DealSunny)
 • Fins el 95% de la petjada de carboni dels smartphones es genera durant la seva producció. 
Gràfic «Creixement global del comerç electrònic per categoria» («Global eCommerce growth by category»). Font: Informe Digital in 2020, per We are social i Hootsuite https://wearesocial.com/digital-2020