Peticions, tràfic, espai al disc

És normal que el navegador, per tal de carregar un web, faci unes quantes peticions per demanar recursos. Cada petició és una anada i tornada entre el PC i el servidor. El problema el tenim quan, per carregar una pàgina, el navegador ha de fer més de, posem, 50 peticions (per anar bé haurien de ser menys de 30). 

A més, quan hem de transferir imatges o vídeos grans a través de la xarxa o quan fem moltes peticions, acaba augmentat l'ús de la xarxa a través de la que han de viatjar, és a dir el tràfic. Del mateix mode, els webs ocupen espai en un servidor i amb l’acumulació poden obligar a comprar més i més discos. Augmentar el tràfic i l’espai ocupat suposa justificar l’ampliació d’infrastructures sovint innecessàriament, per això convé qüestionar-nos quins recursos necessitem veritablement i quins no. 

D'altre costat trobem problemàtic, des de la nostra perspectiva, que es facin peticions cap a tercers, o sigui servidors de corporacions com Amazon o Google. Ara mateix s'ha convertit en una mena d'estandar informal que els webs demanin les fonts a https://fonts.googleapis.com. De fet, si fem servir Wordpress, Drupal o Joomla, és gairebé segur que per defecte faran servir aquest mecanisme. 

També google (i no és l'únic) ofereix gratuïtament scripts que faciliten la feina als desenvolupadors, però el preu el paguen les persones visitants dels webs amb la seva privacitat: google acaba sabent qui visita quin web i quan.

Qüestionem-nos de quins elements podem prescindir o quins podem reduir. Procurem limitar el número de peticions que realitza el nostre web a 30 màxim, així com el tràfic que genera. Reduim el volum dels elements del nostre web al màxim. Demanem explícitament a les nostres desenvolupadores web que treguin qualsevol complement que realitzi peticions a tercers i el reemplacin amb un altre métode.